Det jeg skriver om Taube og visene hans på dette nettstedet er selvfølgelig ikke tatt rett ut av luften. Det er skrevet enormt mye om Evert Taube, ikke minst av Taube selv. Men han har en bitteliten tendens til å la poesien få fortrinnsrett fremfor sannhetsgehalten, så det kan være lurt å studere det andre har sagt og gjort også.

Det finnes masse informasjon om Evert Taube på nettet. Et greit sted å begynne kan være svensk Wikipedia  og nøste seg videre herfra.

Egne Taube-sider finnes også. Her er par:

www.everttaube.info—her er det masse stoff å hente.

Bo Hultquist har også en side med både facts og kuriositeter.

Skal man trenge dypere ned i stoffet, kan det nok være greit å se på det som er utgitt i bokform. Her er noen bøker som har vært spesielt nyttige for meg i mitt arbeid med Evert Taube:

· Evert Taube: ”Jag kommer av et brusand’ hav” (1952). Dette er det nærmeste vi kommer en selvbiografi i prosaform.  Taube forteller om oppveksten på Vinga, om den første tiden i Stockholm og karrieren som sjømann. Vi får også bakgrunnen til noen av de mest kjente visene.

· Mikael Timm: ”Evert Taube: Livet som konst, konsten som liv” (1998). Dette er den mest omfattende Taube-biografien som er skrevet så langt. Timm analyserer ikke musikken og visene i noen særlig grad, men det er grundig gjennomgang av Taubes liv. Vi får også lese litt om hvordan de ulike bøkene hans ble mottatt av pressen.

· Olle Edström: ”Evert Taubes musik” (2007). Dette er Taube-bibelen hvis man skal studere musikken nøyere. Her blir hver eneste Taube-melodi gruppert og analysert. Edström er nøye med å sjekke om melodien faktisk er Taubes egen, eller om det er et ”lån”. Han gir også en bedømming av Taubes egne prestasjoner på innpilllingene av de ulike visene.  Dette er en murstein av en bok, men han har også utgitt en ”light”-variant: Evert Taube: Sånger och musikalsk värld.

· David Anthin: ”Evert Taubes scener” (2007). Her får vi en grundig analyse av artisten Evert Taube og de scener han opptrådte på. Også plateartisten Evert Taube blir analysert

· Taubesällskapets årsskrifter. Disse bøkene inneholder et enormt materiale. Her blir alle sider av Evert Taubes liv og verk diskutert.  Som navnet tilsier, kommer det ut en ny bok hvert år. Mer informasjon om disse kan du finner her.

 

 

 

 

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP