Calle Schewens vals

Calle Schewens vals, første gang publisert i 1931, skildrer en svensk sommarnatt i ord og toner. Scenariet utspiller seg i den svenske skjærgården, nærmere bestemt Håtö Svansar, der godseier Carl Von Schewen hadde sin sommerresidens. I første del av sangen blir vi kjent med hovedpersonen, som denne kvelden sitter og blander sin kaffe med en passelig mengde sprit til ”angenäm styrka och smak” mens han hører trekkspillets lokkende toner fra stuen sin, der det etter alt å dømme er fest denne kvelden. Etter hvert blir Calle Schewen selv med og danser, og det er tydeligvis ikke noe i veien med kondisjonen. For i det han kaster seg ut i valsen går solen ned, og i siste verset, da solen går opp, så danser han fortsatt! Riktignok er ”Roslagens mö” i mellomtiden blitt til ”Roslagens ros”, uten at vi skal legge altfor mye i det.

Calle Schewens vals er et stjerneeksempel på hvordan Evert Taube kunne la tekst og melodi smelte sammen til en helhet. Valsen ble raskt en stor suksess for Evert Taube, og den er blitt spilt inn av en rekke artister i årenes løp. Mange regner den som Sveriges andre nasjonalsang.  Taubes egen beretning om hvordan Calle Schewens vals ble til kan du finne her.

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP