Karl-Alfred, Fritiof Andersson och jag

En av de mange lykketreffene i Fritiof Anderssons visbok (1929). Visen er iflg. Taube i det store og hele basert på en sann historie. Båten het i virkeligheten Princess of Wales, og beskriver den siste sjøreisen Evert Taube gjorde før han gikk i land i Buenos Aires. Reisen ble meget dramatisk, da det bl.a. utbrøt mytteri blant mannskapet. Men det hele ender til slutt godt! I visen får Fritiof Andersson mye av æren for det. Første gang jeg hørte denne visen, så funderte jeg litt på hvor de endte opp til slutt: ”Vi kom til Santiago, en stad på gröna ön, på västra kusten utav Afrika”. Santiago er et stedsnavn som man treffer på flere steder i verden, men her er det altså snakk om Santiago på Tenerife, for de som måtte lure på det.

For noen fremstår nok denne visen som litt rustikk i dag, med kjekk sjømannssjargong og lystige voldstrusler, men det underliggende temaet—overforsikrede fartøy med  uklare eiendomsforhold—er kanskje mer aktuelt enn vi liker å tenke på.

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP