Mary Strand

Evert Taubes første sjøreise var tydeligvis ingen dans på roser. Han opplevde flere svært ubehagelige episoder, og skal vi ta hans egen berettelse om denne reisen for god fisk, så oppfattet han etter hvert situasjonen som nærmest livstruende. Så det endte med at han rømte i land i North Shields i England. Der blir han etter hvert tatt hånd om av en Mrs Carlson, som gir den forkomne skikkelsen kost og losji. Hun skaffer ham også et falskt pass, så han kan ta hyre igjen - under navnet Alfred Jensen! Mange år senere, i viseboken ”I dina drömmar” (1953), publiseres visen Mary Strand. Den spilles også inn på grammofon samme år. Man kan vel trygt si at Taube i ”Mary Strand” har snudd denne traumatiske episoden til noe ganske så positivt. For den som vil lese hele historien, så finnes den i Evert Taubes selvbiografi ”Jag kommer av et brusand’ hav”. 

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP