Linnéa

Linnéa, også kalt ”Jag har skrivit till min flicka” eller ”En titt i sjömanskistan”, er en sjømannsvise av naiv-romantisk karakter. Visen skiller seg fra de tidligste sjømannsvisene til Taube ved at den kvinnelige hovedpersonen (som vi strengt tatt ikke får vite noe om, bortsett fra at jeg-personen har meget høye tanker om henne) befinner seg hjemme i Sverige. Og i slutten av sangen går det frem at også jeg-personen omsider har kommet tilbake til Sverige, nærmere bestemt en hytte i Bohuslän. De har tydeligvis inngått forlovelse, men vi får aldri vite om Linnéa faktisk dukker opp, for som jeg-personen sier: ”...på land gå värre hajar än man skåda får på sjön...”.

”Linnéa” er første gang publisert i boken ”På kryss med Ellinor” (1923), som skildrer en seilas langs den svenske kysten, fra Stockholm til Kosterfjorden. Boken er en blanding av prosa og visetekster, og ”Linnéa” er den klart mest kjente av disse.

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP