Flickan i Havanna

Flickan i Havanna kom ut allerede i 1920, så vi snakker her om ”fiin, gammel årgang”. Skjønt fin, dette er vel i dag en av Taubes mer kontroversielle viser, kanskje først og fremst på grunn av at den kan tolkes som en skjønnmaling av verdens eldste yrke. Men saken er mer komplisert enn som så: Melodien er en gammel søndagsskolesang som Evert Taube sang som liten, Är du glad, av hjärtat nöjd, og deler av teksten (”Sjung av hjärtat, sjung”) er også hentet fra denne sangen. Det tekstlige temaet kan også sees som et brudd med den daværende sjømannsvisetradisjonen, som gjerne beskrev uskyldsrene, romantiske stunder i samvær med sydlandske skjønnheter. I ”Flickan i Havanna” blir det hele tatt ned på jorden, og realitetene beskrevet så tydelig det er mulig uten å bryte alt for mye med datidens normer for hva man i det hele tatt kan tillate seg å beskrive i en vise. Og at det hele presenteres i form som skaper religiøse assosiasjoner, gir sangen en elegant, ironisk karakter.

STARTSIDEN
OM PLATEPROSJEKTET
VISENE
EVERT TAUBE
ARNE KVALNES
KILDER TIL KUNNSKAP